• slider image 287
  • slider image 289
  • slider image 288
  • slider image 291
  • slider image 290
:::

公告 蔡佩紜 - 教務處 | 2018-07-26 | 人氣:288
  •  
    1) 107學年度鐘點代課教師甄選報名表、切結書、委託書.doc
  •  
    2) 臺南市安定區安定國民小學107學年度長期代課教師甄選簡章.docx